Takograf Sembolleri

Takograflar, yolculuk mesafesi, hız ve sürüş süresi dahil olmak üzere çeşitli sürüş verilerini kaydeden ve saklayan cihazlardır. Bir takograf, profesyonel sürücülerin sürüş ve dinlenme sürelerini kaydeder. Sürücü ve şirket bu kayıt dosyalarını saklamalı ve güvenli bir şekilde depolamalıdır.

Takograf analiz yazılımında kullanılan takograf sembolleri.

Sürüş, Uygun, Dinlenme/Mola ve Diğer

1 Mayıs 2006 tarihinden bu yana, dijital takograf tüm AB üye devletlerinde zorunlu hale gelmiştir. Otobüs ve kamyon sürücülerinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve yollarda genel güvenliği artırmak için sürüş ve dinlenme süresi kayıtları daha şeffaf ve dolandırıcılığa daha az duyarlı hale getirilmiştir. Dijital takograflar bu nedenle filo yönetimi için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir ve artık taşımacılık sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Dijital takograflar; sürücülerin, AB Sürüş Süreleri düzenlemelerine uyup uymadıklarına dair kanıt sunmaktadır. Ancak takograf cihazlarını tam olarak anlamak kolay değildir.

Dijital takografın tanıtılmasının ardından, belirli sembollerin uygulamaya konmasıyla birlikte takograf kullanımı basitleştirilmiştir. Uyumlaştırma amacıyla, yasal olarak dört anahtar sembol formatı oluşturulmuştur. Bu semboller dört farklı ana sürücü durumunu/modunu göstermektedir. Bu dört sembolün onaylanmasından kısa bir süre sonra, farklı takograf üreticileri bu temel sembolleri genişletmiştir ve günümüzde takograf çok çeşitli semboller içermektedir.

Takograf sembollerini bilmek neden önemlidir?

Dijital takograf sembolleri, sürüş süresince gerçekleştirilen her aktiviteyi ve karşılaşılması muhtemel durumları temsil eden işaretlerdir. Bu nedenle takograf kullanan herkes, kullanılan sembolleri ve anlamlarını bilmelidir. Ana sembollere ek olarak, farklı takograf markaları aşağı yukarı farklı sembol setlerini kullanır. Her sürücünün kullandığı takograf için geçerli olan özel seti bilmesi gerekir. Herhangi bir hata, güvenlik risklerinin yanı sıra para cezası ile sonuçlanabilecek ihlallere neden olabilir.

Takograf analistleri için büyük tasarruf

Takograf sembollerinin takograf veri analizini kolaylaştırması ve dijital takograf dosyalarının uzaktan indirilmesi çözümü, bir analistin veya filo yöneticisinin zamandan ve operasyonlardan tasarruf etmesini sağlar. FleetGO, dijital takograf dosyalarının indirilmesini otomatikleştirerek filo yöneticilerinin yükünü hafifletmek için evrensel bir Uzaktan Takograf İndirme çözümü tasarlanmıştır. FleetGO, araçtan takograf ve sürücü verilerini manuel olarak indirmek yerine, filo yöneticisinin tüm dijital takograf dosyalarını tek bir platformda görmesini ve analiz etmesini sağlar. Veriler, doğrudan takip platformuna gönderilir; tüm dosyaların eksiksizliği ve bütünlüğü bu platformda kontrol edilir. Böylece arşivinizin AB düzenlemelerine uygun olup olmadığına dair her zaman bilgi sahibi olursunuz.

Takograf sembollerini ve anlamlarını bilmek neden önemlidir?

Takograf sembolleri, sürücüler için takograf kullanımını, yöneticiler için ise takograf verilerinin kontrolünü ve analizini kolaylaştırır. Semboller, insanların bir bakışta sürüş ve dinlenme düzenini görselleştirmelerine yardımcı olur. Filo yöneticileri veya operatörleri, dijital takograf verileri söz konusu olduğunda çeşitli sorumluluklara sahiptir. Bu sorumlulukların başında sürücü kartlarından ve araçlardan dijital takograf verilerini indirmek, indirilen verileri depolamak ve sürücü kayıtlarını ve bunların çıktılarını izlemek gelir. Filo yöneticileri; sürücülerin çalışma saatleri (sürüş ve dinlenme süreleri) düzenlemelerine uymama durumlarını, aşırı hız ve ani fren gibi riskli eylemlerini, eksik faaliyetlerini ve eksik başlangıç/bitiş konumlarını rapor etmelidirler. Ayrıca, sürücüleri takografın nasıl kullanılacağı konusunda eğitmekten, sürücü kartlarının doğru kullanımını sağlamaktan ve takograf cihazlarının uygun şekilde kalibre edildiğinden ve tam çalışır durumda olduğundan emin olmaktan sorumludurlar. Takograf sembollerinin anlamlarını ve kullanımını bilmek, bu sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda ciddi zaman tasarrufu sağlar.

Takograf sembolleri neyi temsil eder?

Takograf sembolleri, mevcut takograf durumunu temsil eder. Araç hareket ederken “sürüş modu” otomatik olarak etkinleştirilir. Dijital takograf, durma noktasına geldiğinde genellikle otomatik olarak “diğer” modunu seçer. “Mola/dinlenme” ve “uygun” modları, araç hareketsizken sürücü tarafından manuel olarak seçilebilir.

 

Takograf Sürüş Sembolü

Driving

‘Sürüş’ sembolü, aracı kullanan bir sürücünün durumunu ve ardından genellikle araçla geçen süreyi gösterir. Bu sembol, sürücü direksiyon başında olduğu ve araç hareketsiz veya park halindeyken bile motor çalıştığı sürece geçerlidir. Ayrıca, trafik ışığı veya trafik sıkışıklığı nedeniyle araç hareket etmeden aracın motorunun çalıştığı süreyi de içerir. Çoğu takografta sürüş modu otomatik olarak kaydedilir, bu nedenle sürücülerin bu seçeneği bilinçli olarak seçmesine gerek yoktur.

Takograf Diğer Sembolü

Other-Work

“Diğer” sembolü, sürücünün oturum açtığını ancak sürüş dışında bir iş yaptığını gösterir. Araç hareketsiz duruyordur. Bu mod: yükleme ve boşaltma, tedarikçi veya başka bir işveren için çalışma ve hatta nakliye ve filo sektörünün dışında çalışmayı dahi içerebilir.

Takograf Uygun Sembolü

Available

“Uygun” sembolü, sürücünün müsaitliğini gösterir. Uygunluk süreleri arasında bekleme süresi, araç hareket halindeyken bir ranzada geçirilen süre, bir aracı feribota binme vey yükleme ve boşaltma için bekleme süreleri yer alır. Bu süre zarfında, sürücünün sadece sürüşe başlamak veya devam etmek için çağrıları cevaplamak amacıyla yerinde kalması gerektiği belirtilmektedir.

Takograf Mola/Dinlenme Sembolü

Break

“Mola/Dinlenme” sembolü, sürücünün mola verdiğini veya dinlenmekte olduğunu gösterir. Buna hem çalışma molaları hem de günlük/haftalık dinlenme süreleri dahildir.

Çok Çeşitli Diğer Takograf Sembolleri

Temel dördüne ek olarak, belirli durumları, ekipmanları veya rolleri sembolize etmek için çok çeşitli takograf sembolleri kullanılır. Her üretici, örneğin Operasyonel Modları, Sürücü Faaliyetlerini, Kartları ve Ekipmanı temsil eden kendi özel dijital takograf sembol setini sağlar. Sembol kombinasyonları da sıklıkla hataları, belirli sürüş dönemlerini, farklı takograf kart türlerini belirtmek için kullanılır. Takograf sembolleri ve anlamlarına ilişkin tam bir liste ve kılavuz, ilgili her üretici tarafından sağlanır ve genellikle satın alınan takograf ile birlikte gelen bir kullanıcı kılavuzunda bulunur.

Farklı üreticilerin indirmelerine yönelik yönergeler için buraya bir göz atın:

Takograf sembollerine ne denir?

Sembol görselleri genellikle “semboller” olarak adlandırılır, ancak aynı zamanda “işaretler”, “piktogramlar” veya “simgeler” olarak da adlandırılabilir. Her takograf, benzersiz bir sembolle gösterilen minimum dört farklı sürücü durumu sunar. Bu semboller yasal olarak AB yönetmeliklerine ve bunların formatlarına her üretici tarafından uymalıdır.

Takograf sembollerinin genel listesi: ücretsiz indirin!

En yaygın semboller hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olmak için bu listeyi indirebilirsiniz. VDO’nun takograf pazar hakimiyetinden türetilen bu liste, pazarın %90’ına dayanan en yaygın ve en çok kullanılan sembolleri kapsar.

Kapsamlı Takograf
Kapsamlı Takograf, verileriniz ve yasal uyumluluk için eksiksiz bir çözümdür. Otomatik dosya indirme, dosya analizi, ihlal raporları, eksiksizlik kontrolleri ve çok daha fazlası ile ceza riskini azaltın ve filo operasyon verimliliğinizi artırın.