Takograf Muafiyetleri

Karayolu trafiğini uyumlu hale getirmeye yönelik AB yönetmeliğinin 2006 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana, dijital takograf yeni araçlar için zorunlu bir özellik haline geldi ve bu nedenle kademeli olarak analog takografların yerini aldı.

Ancak işinizin gerçekten bir takograf gerektirip gerektirmediği, büyük ölçüde taşımanın türüne ve amacına bağlıdır. Taşınan malların izin verilen en büyük toplam ağırlığı ve çıkış yeri ve varış yeri de belirleyici rol oynamaktadır. Bu konunun büyük karmaşıklığı göz önüne alındığında, takograf zorunluluğundan muaf olma durumları ve takograf zorunluluğu olmayan araçlar ilgili temel bilgileri edinmenize yardımcı olacak bir genel bakış oluşturduk.

AB hukukundan muafiyetler

Bazı araç türleri AB kurallarından muaftır. Muaf olan araçların başlıca türleri şunlardır:

 • İzin verilen azami hızı saatte 40 km’yi geçmeyen araçlar
 • Güzergahı 50 kilometreyi aşmayan ve tarifeli seferler ile yapılan yolcu taşımada kullanılan araçlar
 • Acil yardım araçları – acil durumlarda veya kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere insani yardımın ticari olmayan nakliyesinde kullanılan araçlar
 • Arıza araçları – merkezinden uzaklığı 100 km’lik bir yarıçap içinde olan özelleştirilmiş çekiciler
 • Teknik gelişme sebebiyle yol testlerine tabi olan, tamir edilen veya bakım altında olan araçlar ve henüz hizmete konulmamış yeni imal edilen araçlar
 • Azami ağırlığı 7,5 tonu geçmeyen ve ticari olmayan yüklerin taşımasında kullanılan araçlar veya araç kombinasyonları
 • Kullanıldıkları taraf devletin mevzuatı gereğince tarihsel statüye sahip olan ve yolcu ve yükün ticaret dışı taşındığı ticari olmayan araçlar
 • Tarım, bahçecilik, ormancılık, çiftçilik veya balıkçılık işletmeleri tarafından işletmenin bulunduğu yere 100 km mesafe içinde mal taşımak için kullanılan araçlar
 • Bir çiftlik ile bir pazar arasında veya bir pazardan mesafenin 100 km’den az olduğu bir mezbahaya canlı hayvanları taşımak için kullanılan araçlar
 • İnsan tüketimine yönelik olmayan hayvan atıkları veya karkasları taşımak için kullanılan araçlar
 • Eğitim araçları, örneğin oyun otobüsleri ve mobil kütüphaneler
 • Mesafenin 100 km’den az olduğu durumlarda sürücü için iş ekipmanı taşımak için kullanılan, izin verilen maksimum ağırlığı 7,5 ton veya daha az olan araçlar veya araç kombinasyonları
 • Sadece alanı 2.300 kilometre kareyi geçmeyen adalarda kullanılan araçlar
 • Yakıt olarak doğal veya sıvılaştırılmış gaz veya elektrik kullanan ve üssünden 50 km mesafe içinde eşya taşıyan azami 7,5 ton ağırlığa sahip araçlar
 • Sürüş eğitimi veya sınavları – sürüş eğitimi ve sınavı için kullanılan araçlar. Sürücü Mesleki Yeterlilik Sertifikasının (CPC) yenilenmesi için talimat içerir
 • Sirk araçları – sirk ve lunapark ekipmanları taşıyan özel araçlar
 • Süt toplama – çiftliklerden süt toplamak veya çiftliklere hayvan yemi için süt kaplarını veya süt ürünlerini iade etmek için kullanılan araçlar
 • Buharla çalışan herhangi bir araç

Takograf muafiyeti ile ilgili daha fazlasını buradan incelebilirsiniz.