Takograf Zorunluluğu

Takograf zorunluluğu, Avrupa’nın profesyonel sürücülerin sürüş ve dinlenme sürelerini kaydetme yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Toplam ağırlığı 3.500 kg’dan fazla olan tüm araçlar ve dorseler takograf cihazı bulundurmak zorundadır.

Takograf zorunluluğu nedir?

Takograf zorunluluğu, profesyonel sürücülerin sürüş ve dinlenme sürelerinin kaydedilmesiyle ilgilidir. Bu zorunluluğun amacı, sürücülerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve böylece trafik güvenliğini artırmaktır. Ayrıca, takograf zorunluluğu ve beraberinde getirdiği kurallar, Avrupa taşımacılık sektöründe daha adil rekabet ilişkileri sağlar.

Avrupa’da düzenleyici mevzuat uyumlaştırılmıştır. Bu, bir denetimin tüm Üye Devletlerde aynı sonuçları vermesi gerektiği anlamına gelir. Böylece denetim kuruluşlarının kuralların uygulanması sırasında kullanabilecekleri kılavuzların net bir şekilde yorumlanması sağlanır.

Tüm Üye Devletler, yol teftişleri ve şirket teftişleri dahil olmak üzere minimum 2 teftiş gerçekleştirmelidir. Her iki yılda bir bu, Üye Devletlerin birbirlerini yeterli kontroller yapıp yapmadığını değerlendirebilmeleri için Avrupa Komisyonu’na bildirilmelidir. Bu aynı zamanda daha adil rekabet ilişkilerine katkıda bulunmalıdır.

Otomatik İndirme ve Analiz
FleetGO, tüm takograf dosyalarını hem takograftan hem de sürücüden otomatik olarak indirmek ve analiz etmek için benzersiz bir hepsi bir arada çözüm geliştirdi.

Takograf hangi araçlarda zorunludur?

Toplam ağırlığı 3.500 kg’dan fazla olan tüm araçlar ve araç kombinasyonları takograf bulundurmak zorundadır. Takograf zorunluluğundan muafiyetler de vardır ancak bunlar ülkeye göre farklılık gösterebilir.

Takograf zorunluluğu, 3.500 kg üzerindeki teslimat araçları ve dorseli teslimat araçları için de geçerlidir. Pratikte sorunlara neden olan özellikle dorseli araçlardır. Önemli olanın gerçek ağırlık değil, izin verilen maksimum kütle (mam) olduğunu bilmek önemlidir. Bu bilgiler, dorsenin ruhsat belgesinde ve tip onayında bulunabilir.

Örnek: Bir Ford Transit’in izin verilen maksimum ağırlığı 2.800 kg’dır. Bu araç dorsesiz kullanıldığında takograf zorunluluğu yoktur. Ancak maksimum izin verilen ağırlığı 750 kg olan bir dorse takıldığında toplam kombinasyon 3.500 kg sınırını aşıyor ise takograf zorunluluğu vardır.

Takograf hangi araçlarda zorunlu değildir?

Her kamyon/tır sürücüsünün bir takograf kullanmak zorunda olmadığı bir dizi muafiyet vardır. Muafiyetler, ulusal ve uluslararası muafiyetler olarak alt gruplara ayrılmıştır. Koşullardan birini karşılıyorsanız takograf zorunluluğu sizin için geçerli değildir. Muafiyet talebinde bulunmanıza gerek yoktur, ancak bir kontrol sırasında koşulları karşıladığınızı kanıtlayabilmelisiniz.Takograf zorunluluğu olmayan araçlar ve muafiyetler ile ilgili daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyun.

Takograf ile ilgili diğer zorunluluklar

Takograf cihazı kullanmak zorundaysanız, önemli bir zorunluluk daha vardır. Tüm takograf verilerini periyodik olarak okumalı, arşivlemeli ve olası ihlallere karşı kontrol etmelisiniz.

Takografın kendisinden, yığın bellekten gelen verileri en az 90 günde bir indirmelisiniz. Sürücü kartında saklanan veriler ise en az 28 günde bir indirilmelidir.

Takograf kayıtlarını saklama süresi ne kadardır?

Herhangi bir ihlal yapılmadığını kontrol etmek için indirdiğiniz bu verileri analiz etmelisiniz. İhlaller işlendiyse, işveren olarak bunları çalışanınıza (söz konusu sürücüye) bildirmeniz gerekir. Bu eksiksiz dosyayı en az bir yıl saklamalısınız.

Not: Vergi idareniz için verileri daha uzun süre saklamanız gerekebilir. Örneğin, takograf verilerini ücretlendirme için kullanırsanız, takograf verileri 7 yıllık vergi saklama zorunluluğuna girer!

Özet:

  • En az 90 günde bir takograf yığın hafızasını okuyun
  • Sürücü kartını en az 28 günde bir okuyun
  • İhlalleri kontrol edin ve sürücüleri bilgilendirin
  • Tüm takograf dosyalarını/arşivini en az bir yıl saklayın

Tüm bu süreci otomatikleştirmek hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? FleetGO’nun analiz aracıyla uzaktan indirme çözümü hakkında daha fazla bilgi edinin.

Diğer faaliyetler için manuel giriş

2 Mart 2015 tarihinden itibaren her sürücü, takograf cihazı tarafından kaydedilmeyen faaliyetlerini manuel olarak girmelidir. Bu, 24 saat hesap verebilirlik gerektirir. Çoğu durumda ise bu durum, günlük ve haftalık dinlenme sürelerinin manuel olarak eklenmesi gerektiği anlamına gelir. Manuel olarak eklenebilecek aktiviteler dinlenme, sürüş (ücretli çalışma) ve uygunluk süresidir (örneğin çift kişilik yolculuklar için).

Takograf cezaları
Takograf mevzuatının ihlalleri için para cezaları büyüktür ve ülkeye bağlı olarak ihlal başına 100 € ile 4.400 € arasında değişmektedir. Tüm takograf cezaları hakkında daha fazlasını okuyun.

Kiralanan araçlarda takograf zorunluluğu

Herhangi bir nedenle takograf zorunluluğuna giren bir araç kiralanırsa, bu aracın takograf verilerinin de doğru bir şekilde kaydedilmesi ve arşivlenmesi önemlidir. Kiracı, kiraladığı aracın takografının, kendi şirketinin şirket kartına bağlı olmasını sağlamalıdır. Bu, takografın sözde “kilitleme” işlevidir. Takograftan gerekli verileri doğru şekilde kaydetmenin ve indirmenin tek yolu budur. Araç iade edildiğinde şirketin bağlantısını kesmeyi (kilitle) unutmayın.