Akıllı Takograf 1

15 Haziran 2019 tarihinden itibaren ruhsatlandırılacak her otobüs, tır ve kamyonda akıllı takograf zorunlu hale gelmiştir. Yükümlülük, adil rekabet amacı ile uygulamayı daha kolay ve eşit hale getirecek yeni bir düzenlemenin sonucudur. Açıklık sağlamak adına, 15 Haziran 2019 tarihinden önce ruhsatlandırılmış mevcut araçlarda eski takograf modelleri kullanılmaya devam edebilir.

Yeni nesil akıllı takografların dosyalarını indirmek için indirme ekipmanınızı yükseltmeniz gerekmektedir. Henüz filonuzda akıllı takograf yoksa, işlem yapmanız gerekmez. Ancak filonuz yenilenir yenilenmez, yükseltmelisiniz.

FleetGO’nun Uzaktan Takograf İndirme çözümünü kullanıyorsanız endişelenmenize gerek yok; tüm sistemlerimiz en yeni takograflarla uyumludur. Uzaktan Takograf İndirme hakkında daha fazlasını okuyun.

Gelişimler, yenilenmeye yol açar

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte takograf mevzuatı birçok kez yenilenmiştir. Sürüş ve dinlenme süreleri ile ilgili ilk Avrupa takograf kuralları ve kullanımı yasası 1969’da yürürlüğe girmiştir. 2006 yılına kadar zorunlu dijital takografın, analog takografın yerini alacağı öngörülmüyordu. 2019 yılında gerçekleşen yeni bir “akıllı” takograf girişimi, yalnızca bir sonraki adımdır. Elbette nihai hedef karayolu güvenliğini artırmaktır. Ancak katı düzenlemelere ve sıkı denetime rağmen, takograflar ve takograf verileri hala ciddi oranda manipüle edilmektedir. Yeni akıllı takograf, manipülasyonu daha da zorlaştırmaktadır.

“Akıllı Takograf” adı

Yeni nesil takograflara “akıllı” denir çünkü manipülasyon daha zordur, işlenecek çok daha fazla veri vardır ve bir dizi yeni özellik eklenmiştir.

Yeni zorunlu özellikler

  • Bir ITS arayüzü (Akıllı Taşıma Sistemleri) – bu, araç verilerinin veya diğer verilerin diğer sistemlerle paylaşılmasına izin verir. Örneğin, indirme sistemleri, yerleşik bilgisayarlar ve mobil uygulamalar gibi
  • GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi veya GPS + GLONASS). Ayrıca bağlı bir GNSS modülüne sahip olduğu için (GPS ve GLONASS kombinasyonu), takograf konum bilgileri ve ek hız verileri ile çok daha “akıllı”. Ek olarak, konum verileri, sürücülerin belirli bir ülkede çalışma süresinin ne kadarını harcadıklarını belirlemeye yardımcı olmalıdır. Ayrıca haksız rekabeti azaltmaya yardımcı olur.
  • DSRC arayüzü (Özel Kısa Menzilli İletişim) – bu modül, izleme kuruluşlarının olası sahtekarlığı tespit etmeye yardımcı olan (kısa) bir mesafeden verileri okumasını mümkün kılar. Bu arayüz, yalnızca daha fazla incelemeye devam etmek veya devam etmek için bir seçim aracı olarak hizmet eder ve otomatik para cezalarına neden olmayabilir. Daha önceki yasama önerilerindeki niyet buydu, ancak çeşitli çıkar grupları buna itiraz etti. Herhangi bir sahtekarlık belirtisi bulunmazsa, DSCR aracılığıyla toplanan tüm veriler 3 saat sonra silinecektir. Bu ön seçim olmadan da genel yol kontrolleri yapılabilir.

En önemli yeni kurallar

Yeni kurallar takografın kurulumu, kalibrasyonu ve gösterimi için geçerlidir. Kurallarda birkaç değişiklik de bulunmaktadır. İmzalı bir devamsızlık beyanı (önceden: ‘tatil mektubu’) artık mevcut olmak zorunda değildir, çünkü tüm dinlenme süreleri takografa manuel olarak girilmelidir. Araca manuel olarak girilen bir devamsızlık beyanı yeterlidir. Ek olarak, canlı hayvanlar taşınırken takograf muafiyet yarıçapı 50’den 100 kilometreye çıkarılmıştır.

Pazar etkisi

Belirtildiği gibi, güvenliğe ek olarak, takograf mevzuatı da adil rekabeti teşvik etmelidir. Akıllı takograf yükümlülüğü, Üye Devletlerde uygulamayı basitleştirdiği ve bu nedenle standartlaştırılması daha kolay olduğu için Avrupa’da koordinasyonu destekler. Örneğin, Fransa’daki bir kayıt, Hollanda, Almanya veya İspanya’daki bir kayıtla aynı sonuçlara yol açmalıdır. Bir Avrupa direktifi temelinde, tüm Üye Devletler asgari sayıda yol ve şirket teftişi gerçekleştirmelidir. Üye Devletler, her iki yılda bir Avrupa Komisyonu’na bununla ilgili bir rapor sunmalıdır. Bu şekilde, Üye Devletler birbirlerini kontrol edebilir ve çeşitli Üye Devletlerde ‘teftiş baskısının’ aynı olup olmadığını değerlendirebilir.

Gelecek “Akıllı Takograf”ta

Yeni kurallar ve yeni teknoloji, takografın Avrupa için çok önemli bir araç olduğunu ve olmaya devam ettiğini bir kez daha vurgulamaktadır. Olumlu tarafı, takografın yalnızca bir kontrol ortamı olarak değil, aynı zamanda sürücülere ve nakliye şirketlerine yardımcı olacak bir araç olarak da görülebilmesidir. En son sürüm takograflar tarafından üretilen veriler, doğası gereği genişlemeye, daha doğru kayıt yapmaya ve daha alakalı olmaya devam ediyor. Modern (akıllı) taşıyıcılar, saatli ölçüm sisteminin yanı sıra, operasyonlarını optimize etmek için diğer sistem ve veri uygulamalarını da keşfedecek ve kullanacaktır.