Takograf Kuralları

Kolaylaştırılmış Takograf Kuralları

Avrupa takograf düzenlemeleri, uygulanması bir yana, anlaşılması dahi zor olabilen karmaşık bir kurallar dizisinden oluşur. Takograf kurallarına ilişkin bilgi eksikliği, takograf zorunluluğu ile ilgilenen herhangi bir kuruluş için ciddi sorunlara neden olabilir. Bu içerik, sürüş ve dinlenme süreleri ile birlikte en önemli takograf kuralları hakkında kısa bir kılavuz olarajİ takograf, takograf dosyaları ve takograf uyumluluğu ile uğraşmak zorunda kalan sürücüler, planlamacılar ve filo yöneticileri için hazırlanmıştır.

Avrupa takograf düzenlemeleri

Takograf kuralları, 11 Nisan 2007’de yürürlüğe giren (EC) 561/2006 sayılı AB yönetmeliği tarafından düzenlenir. Takograf kuralları, hem dijital takograf hem de analog takograf kullanılırken geçerlidir. Takograf kurallarının ihlali yüksek para cezaları ile sonuçlanır (ayrıca bkz: takograf cezaları).

Takograf terimlerinde bir “hafta”nın, 7 gün sürse de, pazartesiden pazara kadar olan bir hafta ile aynı olması gerekmediğini bilmek önemlidir. Haftalık dinlenme süresinin sonunda bir takograf haftası başlar. Böylece bir takograf haftası, haftanın herhangi bir gününde başlayabilir.

Maksimum sürüş süresi kuralları

 • İki haftalık maksimum sürüş süresi 90 saattir
 • Haftalık maksimum sürüş süresi 56 saattir
 • Maksimum günlük sürüş süresi 9 saattir; bu, haftada en fazla 2 kez 10 saate kadar uzatılabilir.

Molalarda takograf kuralları

 • Her 4,5 saatlik sürüş süresinden sonra sürücü en az 45 dakika mola vermelidir. Sürücü bir seferde 45 dakika sürüş yapabilir veya 15 dakikalık bir mola ve ardından 30 dakikalık bir mola (toplam 45 dakika) olarak dinlenme süresini planlayabilir.

Günlük mola/dinlenme kuralları

 • Günlük dinlenme: sürücü her gün en az 11 saat dinlenmelidir. Bu dinlenme süresi toplamda 12 saatten fazla ise 2 ayrı bölüme ayrılabilir:
  • en az 3 ardışık saatlik ilk mola;
  • bunu ardışık 9 saatlik ikinci mola

 • İki haftalık dinlenme süresi arasında, 9 saatten kısa ve 11 saatten uzun bir dinlenme süresi yasaktır.
 • Günlük dinlenme süresi, önceki dinlenme süresinden sonraki 24 saat içinde tamamlanmalıdır.

Haftalık dinlenme kuralları

 • Normal haftalık dinlenme süresi en az 45 saattir.
 • Azaltılmış haftalık dinlenme süresi en az 24 saattir. Bu, son haftalık dinlenmenin bitiminden itibaren 6 gün (6×24 saat) içinde başlamalıdır.
 • 45 saatlik minimum haftalık dinlenme süresinde yapılan herhangi bir azalma, bu saatler başka bir dinlenme bloğuna (günlük, haftalık veya iki haftalık dinlenmeler) eklenerek telafi edilmelidir ve azaltılmış haftalık dinlenme süresinden sonraki üçüncü haftanın bitiminden önce telafi edilmelidir.
 • Herhangi bir iki haftalık dönemde dinlenmeler en az bir 45 saatlik dinlenme ve bir 24 saatlik dinlenme olmalıdır. Birer haftalık iki periyoda yayılan dinlenme süreleri bu iki haftadan birine sayılabilir, ancak ikisine birden sayılmaz.

Çift Sürücü

Herhangi bir sürüş periyodunda, 2 günlük veya günlük ve haftalık dinlenme periyodu arasında, araçta 2 sürücü varsa (hem araba kullanabilen hem de kişisel takograf kartına sahip olan) araç çift kişilik olarak kabul edilir. Bu durumda sürüş süresinin ilk saati isteğe bağlıdır, bu da ikinci sürücüyü vardiya başladıktan sonraki 1 saat içinde almayı mümkün kılar. Genel olarak, günlük dinlenme kuralları dışında her iki sürücü için de aynı takograf kuralları geçerlidir. Çift sürücü kullanılıyorsa, her sürücü, en son günlük veya haftalık dinlenme süresinin bitiminden sonra başlayan 30 saatlik bir süre içinde 9 saatlik günlük dinlenme süresine sahip olmalıdır.

Yardımcı sürücünün ilk 45 dakikalık uygunluk süresi (çalışmıyorsa) dinlenme olarak kabul edilir. Çift sürücü ile ilgili bu makaleyi okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ek

Araçta uygun bir uyku alanı varsa, dinlenme süresi araç dururken kullanılabilir (ancak her ülkede değil!).

Feribot veya tren yolculukları için takograf kuralları

Yolculuğa bir feribot veya tren dahil olduğunda, günlük dinlenme süreleri için kurallar daha esnektir, ancak yalnızca dinlenme süresi boyunca uygun uyku yerleri mevcutsa (kamyonda/tırda olabilir). 11 saatlik normal günlük dinlenme süresi, toplamda 1 saati geçmiyorsa diğer faaliyetlerle iki kez bölünebilir. Bu dinlenme süresinin toplamı yine de toplamda en az 11 saat olmalıdır. Bu kural, sürücünün normal sürüş süresini kullanmadan feribot veya tren içinde/dışında araçta olmasına izin verir.

Genel çalışma ve dinlenme kuralları

AB’de belirli takograf kurallarının yanı sıra genel çalışma ve dinlenme süresi kuralları geçerlidir. Lütfen bu kuralların bir ülkeden diğerine farklılık gösterebileceğini unutmayın.

 • Bir haftada maksimum çalışma süresi 60 saattir ve 16 haftalık bir süre boyunca ortalama maksimum çalışma süresi 48 saati geçemez.
  • 6 saat sonra 30 dakika
  • 9 saat sonra 45 dakika
 • Tüm molalar en az 15 dakikalık artışlarla verilmelidir.
 • Toplam gece çalışma süreleri her 24 saat için 10 saati aşamaz (aksini belirten toplu iş sözleşmesi yoksa)

Takograf veri arşivleme

Sürüş ve dinlenme süreleri mevzuatı, takograf verilerinin/kayıtlarının en az 1 yıl süreyle saklanması gerektiğini şart koşmaktadır. Bununla birlikte, veriler vergi düzenlemelerine uygunluk gibi başka amaçlar için de kullanılıyorsa, takograf verilerinin daha uzun süre saklanması gerekir. 

Uzaktan Takograf İndirme
FleetGO’nun Uzaktan Takograf İndirme çözümü, dijital takograf dosyalarının indirilmesini otomatikleştirerek filo yöneticilerinin yükünü hafifletmek için tasarlanmıştır. Çözümümüz, takograf ve sürücü verilerini araçtan manuel olarak indirmek yerine filo yöneticisinin tüm dijital takograf dosyalarını tek bir platformda görmesini sağlar. Veriler, kontrol ünitemiz aracılığıyla doğrudan platforma gönderilir. Tüm dosyalar eksiksizlik ve bütünlük açısından kontrol edilir, böylece arşivinizin yönetmeliklere uygun olup olmadığını her zaman bilirsiniz.

Öngörülemeyen olaylar

Elbette bazen bir sürücü uygulanan takograf kurallarını tam olarak karşılayamayabilir. Bu nedenle, bir sürücü uygun bir mola yerine ulaşamadığında, kurallardan vazgeçilebilir. Ancak yalnızca sürücünün ve yoldaki herkesin genel güvenliği tehlikeye atılmıyorsa. Böyle bir durumda sürücü, uygun bir mola yerine ulaşır ulaşmaz takograf çıktılarının arkasına bu faaliyetlerin gerçek nedenleri not etmelidir.
Bu biraz gri bir alan olsa da düzenli ve/veya tekrarlanan öngörülemeyen olaylar, yanlış zamanlama veya genel olarak kurallara uyulmamasından kaynaklanabilir. Muafiyetler ile ilgili bu makaleyi okuyun.

AB ve AETR’de takograf kuralları

Lütfen burada açıkladığımız takograf kurallarının yalnızca aşağıda listelenen AB ülkelerinde geçerli olduğunu unutmayın:

AB ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya , İspanya, İsveç, Birleşik Krallık.

AETR ülkeleri

Bir kamyon AETR ülkelerinden birinde sürüş yaptığında, “AETR” adı verilen farklı bir kurallar dizisi uygulanır: Arnavutluk, Andora, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Kazakistan, Lihtenştayn, Makedonya, Moldova, Monako, Karadağ, Rusya, San Marino, Sırbistan, İsviçre, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan.

Dikkat: Bu yalnızca kısa bir kılavuzdur. Herhangi bir sürücü veya şirket, her zaman burada bulunan tam yasal belgeye güvenmelidir.