Takograf SSS

Takograf, profesyonel kamyon ve otobüs sürücülerinin sürüş ve dinlenme sürelerini, kat edilen mesafeleri ve sürücü kartı verilerini kaydeden bir cihazdır. Bu veriler, sürücülerin çalışma koşullarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Bu, onların ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğine fayda sağlar. 2006 yılından bu yana, AB içinde kamyonlarda (ve otobüslerde) dijital takografların uygulanması zorunludur.

Takograf nasıl okunur?

Bir takograf, çeşitli okuma ekipmanlarının yardımıyla okunabilir. İndirme anahtarı yardımıyla bunu manuel olarak yapabilirsiniz; bir kara kutunun yardımıyla bu otomatik olarak yapılır. Bunlarla bir sürücü kartı da okunabilir. Bir sürücü kartının manuel olarak okunması için, bir çipli kart okuyucu veya bir indirme terminali de kullanabilirsiniz.

Takograf ne sıklıkla okunmalıdır?

Her 90 günde bir dijital takograf okunmalıdır. Bu, takografın yığın belleğinde depolanan verileri içerir. Dolayısıyla bu veriler de bu süre içinde indirilmeli ve bir sunucuda veya bilgisayarda saklanmalıdır. Sürücü kartı 28 günde bir okunmalıdır. İrlanda’da 21 günlük bir süre geçerlidir.

Takograf nasıl kullanılmalıdır?

Stoneridge ve VDO gibi çeşitli tip ve marka takografların her birinin özel kullanıcı talimatları vardır. Genel olarak, çoğu dijital takograf benzer şekilde çalışır. Çalışma gününün başında veya yolculuğun başlangıcında sürücü kartının takılmasıyla başlar. Daha sonra hareket ülkesinin sembolü belirtilmelidir (genellikle manuel olarak). Daha sonra planlanan dinlenme süreleri (veya diğer aktiviteler) girilir. Dijital takograf ile plaka ve kilometre sayacı okumaları otomatik olarak sürücü kartına kaydedilir. Daha fazlasını buradan okuyun.

Takograf nasıl manipüle edilir?

Bir takograf, belirli bir cihaz yardımıyla manipüle edilebilir. Basitçe bu cihaza sahip olmak, kapalı olsa bile ceza sebebidir. Yeni akıllı takograf, manipülasyonu daha da zorlaştırır.

Takograf verilerini saklama süresi ne kadardır?

Takograf ve sürücü kartındaki veriler, kayıttan sonra en az bir yıl (52 hafta) saklanmalıdır. Veriler ayrıca vergi düzenlemelerine uymak için kullanılıyorsa, en az yedi yıl saklanmalıdır.

Takograf ne zaman zorunludur?

Toplam ağırlık kapasitesi 3.500 kilogramın üzerinde olan tüm araçlar ve mafsallı araçlar, takograf zorunluluğu kapsamına girer. Bu görev, teslimat kamyonetleri ve toplam ağırlığı 3,500 kilogramdan fazla olan dorseler için de geçerlidir.

Bir takografı ‘kalibre etmek’ ne demektir?

Bir takografın bilgileri doğru bir şekilde kaydetmesi çok önemlidir. Bu hassasiyeti garanti etmek için iki yılda bir takografın kalibre edilmesi gerekir. Kalibrasyon genellikle bir MOT denetimi veya bir servis kontrolü ile birleştirilir. Kalibrasyon, sertifikalı bir uzman tarafından yapılır.

Takograf muafiyeti nasıl alınır?

Bahçıvan veya pazar tüccarı gibi ara sıra bir dorsenin bağlı olduğu teslimat kamyonetleri takograf kullanmaktan muaf tutulabilir. Muafiyet koşulları ülkeye göre değişebilir. Takograf muafiyeti ile ilgili daha fazlasını buradan inceleyin.

Neden takograf?

Dijital takograf, 1 Mayıs 2006 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından toplam yük kapasitesi 3.500 kilogram veya daha fazla olan kamyonlar ve teslimat kamyonetleri için zorunlu hale getirildi. Takograflar, 8 kişiden fazla kapasiteli ticari yolcu taşımacılığı için de zorunludur. Dijital takografın amacı, profesyonel sürücülerin çalışma koşullarını iyileştirmek / garanti altına almak ve böylece yol güvenliğini artırmaktır. Ayrıca, Avrupalı taşıyıcılar arasında adil rekabete katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır.

Teslimat minibüsünde takograf ne zaman gereklidir?

3.500 kilogramın üzerindeki teslimat kamyonetleri ve bir teslimat kamyoneti ile bir dorse kombinasyonu için (ayrıca) bir takograf zorunluluğu geçerlidir. Bu, teslimat aracının gerçek ağırlığı ile değil, (izin verilen) maksimum ağırlık ile ilgilidir. Bu bilgiler, römorkun tescil belgesinde ve tip onayında bulunabilir.

Takograf verilerini kim kontrol eder?

ILT, sürüş ve dinlenme süreleri için takograf verilerini kontrol etmekten sorumludur. Bir suç işlenmişse, müfettiş takograf disklerine el koyacaktır. Kural olarak, bunu resmi bir rapor izler. Takograf sahtekarlığı için yüksek para cezası var.

“Akıllı takograf” nedir?

“Akıllı takograf” Haziran 2019’dan itibaren satışa sunulacak. Bu yeni nesil takograf ve takograf kartları daha fazla veri depolayabilir ve daha güvenlidir. Kartları ve takografı okuyabilmek için, muhtemelen indirme aracını yükseltmeniz veya değiştirmeniz gerekecektir. Takografınızın tedarikçisi size bu konuda tavsiyede bulunabilir.

Akıllı takograf hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun.